therealdeal

Från vänster till höger:
Utan titel , 2016, cellplast och spackel, 120 x 80 x 80 cm
(The Elephant, polyester, aluminum och oljefärg, av Johan Paalzow)
Utan titel, 2018, cellplast och spackel, 60 x 50 x 50 cm

therealdeal

therealdeal

Från vänster till höger:
Utan titel, 2018, cellplast och spackel, 60 x 50 x 50 cm
Utan titel, 2018, cellplast och spackel, 50 x 40 x 50 cm

therealdeal

therealdeal

therealdeal

Från vänster till höger:
(Morris came by, cellplast, akrystal och trämöbel, av Ingrid Inkan Jansson)
Utan titel, 2016, cellplast och spackel

The real deal, grupputställning på Galleri Nos, Stockholm, 2018. Med Ingrid Inkan Jansson, Johan Paalzow och Karin Sahlin.


<< Tillbaka